Kvinnors företagande kan öka tillväxten i Värmland

1:23 min

Karlstad universitet kommer i tre omgångar föreläsa om kvinnors företagande. Bakom satsningen står Cerut, centrum för forskning om regional utveckling, tillsammans med projektet Bättre affärer som vänder sig till kvinnor som vill se sina företag växa.

Under tisdagen ägde det första seminariet rum. Ekonomiskt och social tillväxt i Värmland diskuterades med forskare Åsa Östlund från Sveriges tekniska forskningsinstitut. Med detta vill man belysa kvinnors företagande och få kvinnor att tänka i nya banor för att bryta sina mönster.

- Det är 11000 kvinnor som äger skog i Sverige men det är bara 3,7 procent kvinnor som tjänar pengar och är entreprenörer. Det säger ju en del vad vi behöver jobba med, säger Anette Rhudin.

Anette Rhudin menar också på att många sitter fast i ett mönster och att man måste inspirera flera kvinnor att våga bryta dem för att skapa en förändring.

Lotta Braunerhielm är föreståndare på Cerut och hon vill att värmland ska våga mer för att i slutändan skapa förändring.

- Jag tror att regionen vinner på att våga sticka ut och våga lyfta fram nya vägar. Att bygga vidare på de traditionella bilderna det stärker ju inte, det hjälper ju inte och det bidrar inte till utveckling heller, säger Lotta Braunerhielm.