Vall till skydd mot översvämningar på gång i Arvika

0:47 min

Vattennivån är nu uppe i 46,74 meter över havet i Kyrkviken i Arvika. Efter den stora översvämningen år 2000 började man diskutera hur man skulle skydda sig mot framtida översvämningar och kom fram till att en vall skulle vara bästa lösningen. Nu är bygget förhoppningsvis på gång.

– Sedan vi fick tillståndet 2012 har vi fortsatt planeringen. Vi är nu i en fas som innebär att vi ska projektera och upphandla byggandet under 2014 vilket vi hoppas innebär att vi kan påbörja byggnationen under våren 2015, säger Anders Norrby som är vice vd på Arvika teknik.