Patienter får läsa sina journaler på internet

1:36 min

Inom ett par år kommer Landstinget i Värmlands patienter att kunna läsa sina patientjournaler med hjälp av internet. Ett försök har gjorts under ett år i Uppsala landsting och slagit mycket väl ut.

Ejje Berneflo Informationssäkerhetsstrateg:

– Det ska vara ett gemensamt regelverk i Sverige som gör att vi gör på samma sätt.

Eva Holmgren verksamhetsutvecklare på landstinget i Värmland:

– Det är väldigt positivt och att vi möjliggör en delaktighet för patienterna på ett helt annat sätt än det är möjligt idag.

Inom internetsidansidan " Mina vårdkontakter" ska möjligheten att kunna läsa sin patientjournal finnas. Säkerheten ska bli lika bra som på våra banker genom en inloggning med e-legitimation.

Landstinget i Uppsala har varit igång på prov under 2013 och systemet har fungerat bra. Nu ska Region Skåne, Norrbotten, Jönköping, Örebro och Stockholm införa det under det här året.

– Värmland som är ett litet landsting låter de större gå först och prova och utveckla systemet innan vi inför det, säger Eve Holmgren.

Så småningom kommer vi att kunna kolla våra egna provsvar och i efterhand läsa det läkaren sa på besöket.