Kostnaderna för hyrläkare fortsätter att öka i Värmland

Landstinget i Värmlands försök att halvera kostnaderna för hyrläkare har misslyckats. Tvärtom så ökar kostnaderna för hyrläkare i landstinget.

Landstingets mål var att kostnaderna för inhyrda läkare skulle halveras under förra året, men istället har kostnaderna fortsatta att öka. Totalt sett blev notan förra året 88 miljoner kronor vilket är 14 procent mer än under 2012 då hyrläkarna kostade landstinget 77 miljoner kronor.

Nästa år är kravet att inga hyrläkare ska anlitas, det berättade P4 Värmland om i höstas och då sa Annica Lidén, personalchef på Landstinget i Värmland att landstinget inte har lyckats med sitt uppdrag att vara oberoende av hyrläkare.

Landstinget jobbar hårt med att hitta nya läkare för att kunna leva upp till kravet, enligt Annica Lidén.