Lerinaffären till Högsta förvaltningsdomstolen

Nu har en Karlstadsbo överklagat Kammarrättens beslut i den så kallade Lerinaffären till Högsta förvaltningsdomstolen.

Bakgrunden är att Karlstads kommun fattade ett beslut om att köpa det gamla nöjesstället Sandgrund och renovera det för att sedan låta konstnären Lars Lerin hyra lokalen, ett förfarande som Karlstadbon vänder sig emot.

Kammarrätten meddelade i höstas att Karlstads kommun inte gjort något fel i ärendet och nu ska Högsta förvaltningsdomstolen fatta beslut om huruvida frågan ska prövas även där.