Foto: Örjan Bengtzing/Sveriges Radio.

Rätt att stänga Lundsbergs skola

0:56 min

Skolinspektionen hade rätt att stänga stänga Lundsbergs skola i augusti förra året. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom idag.

Högsta förvaltningsdomstolen anser att Skolinspektionen har rätt att utöva tillsyn över internatverksamheten vid Lundsbergs skola. Domstolen har också kommit fram till att de kränkningar som sker på elevhemmen har ett sådant samband med skolans ordinarie verksamhet att skolan är skyldig att vidta åtgärder enligt skollagen.

– Om den som driver en skola inte följer skollagens krav på att förhindra kränkningar av elever i samband med skolverksamheten, då ska Skolinspektionen ingripa för att rätta till bristerna, säger Elisabeth Rynning, justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Det betyder att Högsta förvaltningsdomstolen har en annan åsikt än både Förvaltningsdomstolen och Kammarrätten.

– Elevernas trygghet på elevhemmen har stor betydelse också för tryggheten i klassrummen. Jag är lättad över att Högsta förvaltningsdomstolen på den punkten gör samma bedömning av skolförfattningarna som vi, säger Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler i ett pressmeddelande.

Det var i augusti 2013 som två elever två elever vid Lundsbergs skola utsattes för kränkande behandling av skolkamrater i samband med en nollning på skolan. Händelsen utspelade sig på ett av skolans elevhem. Skolinspektionen, som tidigare hade utrett liknande händelser vid Lundsberg, fick nog och beslutade om ett så kallat tillfälligt verksamhetsförbud för Lundsbergs skola.

Förvaltnings­rätten upphävde beslutet, med motiveringen att Skolinspektionens tillsynsansvar inte omfattar sådan internat­verksamhet som äger rum utanför skoldagen. Kammarrätten hade samma uppfattning.

Den fråga Högsta förvaltningsdomstolen har prövat nu är om Skolinspektionens tillsyn enligt skollagen omfattar internatverksamheten vid Lundsberg, och i så fall i vilken utsträckning.

Domstolen har kommit fram till att:


"Skolinspektionen har tillsyn över skolväsendet och att det av lagmotiven framgår att s.k. riksinternatskolor omfattas av skollagens bestämmelser på samma sätt som andra skolformer. Några särskilda undantag för internat­verksamheten har inte gjorts.
Genom tillsynen ska Skolinspektionen kontrollera att främst skollagens bestämmelser följs, däribland reglerna om åtgärder mot kränkande behandling som elever utsatts för i samband med verksamheten.
Mot bakgrund av det nära sambandet mellan skol- och internat­verksamheten vid Lundsberg anser Högsta förvaltningsdomstolen att kränkningar mellan skolans elever på elev­hemmen har ett sådant samband med skolverksamheten att de omfattas av skolhuvud­mannens åtgärdsansvar. Skol­inspektionen har haft behörighet att kontrollera vilka åtgärder Lundsberg vidtagit och att besluta om de ingripanden som varit motiverade"

Högsta förvaltningsdomstolen kommer alltså fram till att förvaltningsrätten och kammarrätten inte borde ha upphävt Skolinspektionens beslut.

Eftersom Skolinspektionens beslut var tidsbegränsat och tiden numera har löpt ut innebär dagens dom inget för verksamheten vid Lundsberg.

Relaterat

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade ljud i menyn under Min lista