Var fjärde gymnasieelev har en positiv inställning till att testa cannabis

3:35 min

En ny undersökning visar att ca tjugofem procent av alla tvåor på gymnasiet har en positiv inställning till att testa cannabis. P4 Värmland besökte några av Karlstads gymnasieskolor för att fråga ungdomarna själva om deras attityd till marijuana.

– Jag skulle nog kunna tänka mig att pröva det. Det känns som att man utforskar sig själv mentalt. Det är heller inte lika skadligt som man försöker få det till i media och så. Var kultur är inte vana men det känns som en bättre drog en tillexempel alkohol, säger en Olle.

Skulle du kunna tänka dig att testa cannabis?

– Nej, jag anser att det påverkar hjärnan såpass mycket och jag vill inte riskera det, säger Anna.

Skulle du kunna tänka dig att testa cannabis?

– Jag har alltid sagt nej till det men jag har blivit mer lättsamt inställd till det på senare tid, säger Erik.

Varför det?

– För att jag fått mer information. Det är ganska kraftfullt om man jämför det med alkohol, men för att få samma effekt som av alkohol måste man dricka större mängder och då blir nog alkohol farligare i längden, säger Erik.

Skulle du kunna tänka dig att testa cannabis?

– Inte i nuläget, men kanske när man blir äldre, bara för att prova. Man är ju lite nyfiken, säger Emma.

En ny enkätundersökning om värmländska ungdomars drogvanor visar att var fjärde elev i andra ring har en positiv inställning till att pröva att röka marijuana. Bakom undersökningen står bland annat Magnus Wallgren från Karlstad kommun, och han är bekymrad över ungas attityd till drogen. 

– När vi kommer upp i sådana nivåer så att vi pratar om var fjärde elev, då blir jag oroad. Tjugofem procent är ju positiva till att röka på någon gång, regelbudet eller varje fall. Det vanligaste argumentet är ju att alkohol är den stora boven, och cannabis inte ställer till några som helst besvär, säger Magnus Wallgren.

Varför är det här allvarligt?

– Det är inte ofarligt. Marijuana är absolut inte en harmlös drog, och vi bör ta det här på största allvar, säger Magnus Wallgren.

Samma undersökning gick även ut till ungdomar i årskurs nio och Magnus Wallgren ser bekymrande tendenser även på högstadiet.

– Tittar man på undersökningen så ser man väldigt höga siffror gällande attityden till drogen.  Det skiljer inte mycket, säger Magnus Wallgren.

Karlstad kommun kommer nu att arbeta med en kampanj mot droger och Magnus Wallgren är noga med att poängtera att den kommer vara annorlunda från tidigare kampanjer. Bland annat kommer man använda sig av sociala medier. Magnus Wallgren menar att det är viktigt att vuxenvärden agerar nu.

– Vi måste agera nu, vi kan inte bara låta det här rinna ut. Då är risken att den felaktiga informationen fortsätter att spridas. Då fins en risk för att de som är starka och engagerade för att legalisera drogen får ett stort genomslag, säger Magnus Wallgren.

Ungdomarna heter egentligen något annat.