Nu tillträder nya domprosten

På måndag 1 september tillträder Harald Cohén som ny domprost och chef för Karlstads pastorat. 

Sedan årsskiftet har Lena Skoting vikarierat på den posten i väntan på den ordinarie.

Pastoratet består av fem församlingar där det bor nästan 74 000 personer, varav drygt 53 000 tillhör Svenska kyrkan. Domprosten är högste chef för de cirka 190 medarbetare som är anställda i pastoratet.