Värmland i botten när det gäller hbtq-attityder

Attityden till hbtq-personer är sämre i Värmland än i resten av landet. Det visar siffror från RFSL.

Attityden till hbtq-personer, det vill säga homo-, bi-, trans- eller queerpersoner, är sämre i Värmlands län och Örebro län än i övriga landet. Det visar siffror från RFSL:s kommunundersökning.

Värmland är det län i landet som redovisar störst andel negativa attityder till andra sexuella läggningar än den heterosexuella.

RFSL har också undersökt vilka kommuner som aktivt arbetar med hbtq-frågor och där hamnar Karlstad kommun på en nionde plats sett till hela landet.