Valet 2014

Moderaterna vill öka karriärtjänsterna för lärare

Moderaterna vill satsa på fler karriärtjänster för lärare om de hamnar i regeringsposition efter valet. För Värmlands del skulle det innebära ytterligare nära 200 karriärtjänster.

Det är med hjälp av statöliga medel som Moderaterna vill införa totalt 8 000 nya karriärtjänster för lärare i landet. För Värmlands del innebär det 180 nya karriärtjänster för lärare. En karriärlärare får en löneökning på mellan 5 000 och 10 000 kronor.