Grumsvattnet behöver inte kokas

Dricksvattnet i Grums kommun behöver inte längre kokas. Provsvar på vattnet visar att det inte är förorenat efter vattenläckan.

Vattnet behöver alltså inte kokas längre i Grums, Segmon, Liljedal och Slottsbron.