Filipstad

Projekt ska hjälpa invandrare att få jobb

1:12 min

Filipstads kommun har tillsammans med Arbetsförmedlingen startat ett projekt inom integration och arbetsmarknad för att hjälpa nyanlända immigranter att komma in på arbetsmarknaden.

Ny i Filipstad - så heter projektet som ska hjälpa nyanlända invandrare att få jobb.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen så satsar nu Filipstads kommun på att försöka få in så många som möjligt på arbetsmarknaden genom att hjälpa till med att kontakta arbetsgivare samt att se över inom vilka områden det kommer att behövas extra arbetskraft i framtiden.

Dock finns det fortfarande vissa brister som måste bli bättre menar Projektledare Jim Frölander

– Det finns i hela Värmland cirka 300 personer som har uppehållstillstånd, började på SFI i våras men blev utsparkade på grund av en regeländring. Så att det är en reform som är genomförd som har en del hål.