Ökat intresse för folkhögskolorna i Värmland

Det är många som vill plugga vid folkhögskolorna i länet i just nu. När höstterminen nu drar igång kan man konstatera att söktrycket ökat med nästan 20 procent sedan förra hösten på de allmänna kurserna, det vill säga där deltagarna läser in gymnasiekompentens.

De kurserna söktes av i genomsnitt 2,12 personer per utbildningsplats. Till de särskilda kurserna, alltså profilkurser och yrkesutbildningar, sökte i genomsnitt tre personer per planerad plats och det är något lägre än förra hösten.