Nytt strandskydd för mindre sjöar och vattendrag

1:12 min

Sedan 1 september får alla länsstyrelser rätt att upphäva strandskyddet för mindre sjöar och vattendrag.

– Den rätten har vi redan i Värmland, säger Lars-Ove Olsson som är enhetschef på Miljöskydd och förvaltning hos Länsstyrelsen.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur skyddet för mindre sjöar och vattendrag kan tas bort permanent. Naturvårdsverket ska redovisa sitt uppdrag 1 november. När en lag om ett generellt borttagande av strandskyddet kan träda i kraft är oklart.