Valet 2014

Fler jobb i Värmland utlovas av Vänsterpartiet

1:23 min

Igår presenterade Vänsterpartiet sitt jobbmanifest för Värmland inför valet och det gjorde man i Hagfors kommun där man har sitt starkaste fäste.

– I Hagfors är vi på väg att ge alla visstidsanställda i kommunen heltid, säger Anna Hammar som är ordförande för partiet i Hagfors.

Det är fler jobb, trygga anställningar och bra arbetsvillkor och ett mål om full sysselsättning som Vänsterpartiet har i sitt valmanifest för Värmland. Man är också kritisk mot att Sverige missat EU-kommisionens krisstöd på 1,1 miljard. Och man skyller på regeringen som har ovilja att ligga ute med pengar i förväg.

Även arbetsförmedlingens matchningsprogram får stark kritik och anses inte fungera.