100 miljoner till fiberutbyggnad i Värmland

1:21 min

Från och med 3 september finns det 109 miljoner att söka till fiberutbyggnad här i Värmland och det är på landsbygden pengarna ska hamna. Ett besked om när pengarna betalas ut kommer att dröja.

– Besked om utbetalning kan fattas först under våren 2015. Det säger Gabriella Uhrdin som är handläggare på länstyrelsen.

Det är 3,25 miljarder kronor som Sverige får genom EU:s landsbygdsprogram. Det är bara föreningar på landsbygden som kan få del av pengarna och länstyrelsen gör bedömningen att ett 40-tal föreningar kommer att lämna in en ansökan.

Pengarna till fiberutbyggnad gäller grävning, kanalisering och fiberkabel.