Delade meningar om mångfald hos polisen

Polisen säger sig bejaka mångfald, men blivande poliser visar på motsatsen. Det hävdas i en ny doktorsavhandling av Malin Wieslander som presenteras vid Karlstads universitet den 12 september.

Blivande poliser utgår från normen att poliser är manliga och icke-religiösa. Etniska minoriteter och kvinnor tas ut till utbildningen på grund av politiska ideal och inte på grund av egna meriter.

När blivande poliser diskuterar så framgår det att det är riskabelt för poliser att associeras med rasism, Sverigedemokrater, främlings- och kvinnofientlighet, enligt Malin Wieslanders doktorsavhandling.

Länk till avhandlingen.