Valet 2014

(MP) vill göra kollektiva resor billigare

1:04 min

För att öka resandet med kollektivtrafik vill Miljöpartiet avsätta 50 miljoner årligen i Värmland. Partiet vill att biljetten till bussen eller tåget ska bli billigare.

Genom att avsätta statliga medel som för Värmlands del uppgår till 50 miljoner per år vill miljöpartiet få fler att resa kollektivt.

Det nya förslaget delas upp i två delar. Dels ska 30 miljoner kronor årligen gå till att minska kostnaden för den som pendlar kollektivt till och från jobbet. De som köper kollektivtrafikkort via sin arbetsgivare kommer endast att behöva betala förmånsskatt på halva beloppet.

Dels kommer 14 miljoner kronor årligen användas som bidrag till Värmlandstrafik och Karlstadsbuss i utbyte mot att de sänker sina priser för studenter, ungdomar och pensionärer men Stina Bergström menar att förslaget har fler fördelar än det.

- Det är en slags jämställdhetsbonus eftersom fler kvinnor än män reser kollektivt så kommer de här pengarna tillfalla fler kvinnor, säger Stina Bergström, riksdagsledamot för Miljöpartiet.