Polis dömd för dataintrång

Den polisman som åtalats för dataintrång efter att ha gjort sökningar i polisregisteret på sig själv och sin fru dömdes idag att betala 3 000 kronor i böter.

De intrång som polisen åtalades för gjordes under våren förra året. Polisen gjorde då två slagningar på sitt repektive sin frus personnummer för att kontrollera giltighetstiden på parets pass.

Polismannen har inte förnekat att slagningarna gjort i polisens register men har hela tiden förnekat brott.

Tingrätten väljer att fria mannen för den slagning som han gjorde på sin fru. Tingsrätten menar att hans fru frågat efter uppgiften och då har polismannen bara fullgjort en arbetsuppgift när han tagit fram fakta.

När det gäller polisens slagning på det egna personnummret betrakats det som olovligt och han fälls därför för dataintrång.

Tingsrätten menar dock att brottet är av lindrig art och att straffvärdet inte ens motiverar dagsböter. Tingsrätten finner då att ett bötesbelopp på 3 000 kronor räcker.