(S) vill ha kommission för barn

Socialdemokraterna i Värmland vill inrätta en särskild Värmlandskommission för barn. Orsaken är nya rapporter som visar att alltför många värmländska barn och ungdomar mår dåligt.

Socialdemokraterna anser att det behövs krafttag för att vända utvecklingen. Partiet vill att kompetensen hos landstinget, kommunerna, organisationer och näringslivet måste användas på ett bättre sätt för att förbättra barnens livsvillkor, utveckling och hälsa.

Socialdemokraterna tycker inte att det räcker med insatser för barn som redan drabbats. Partiet tycker det behövs insatser som motverkar en fortsatt negativ utveckling. Den nya Värmlandskommissionen för barn ska ledas av professorn och barnläkaren Staffan Jansson från Karlstad.