Dyslexi inget hinder för att arbeta

En Arvikabo i 60-årsåldern med flera fysiska besvär och svår dyslexi beviljades sjukersättning av förvaltningsrätten som ansåg honom oförmögen att klara ett vanligt jobb. Nu ändrar Kammarrätten domen.

Försäkringskassan invände mot förvaltningsrättens beslut att bevilja sjukersättning. Försäkringskassan var av den uppfattningen att mannen skulle kunna ta enkla montörsarbeten.

Och myndigheten får nu rätt i kammarrätten. Rätten anser att det inte bevisat att alla normalt förekommande arbeten är uteslutna för Arvikabon.