Fortsatt höga flöden i Värmland

1:36 min

SMHI:s klass 2-varning för mycket höga flöden i många vattendrag i Värmland ligger kvar men läget håller på att stabiliseras.

Flödet i övre delen av Uvån uppströms sjön Ämten ligger över gränsen för varningsklass 2. Flödena har nu stabiliserats och en minskning väntas de närmaste dagarna. Flödet i nedre delen av Uvån ligger på klass 1 nivå. Regnmängder som fallit har gjort att små vattendrag är uppe i varningsklass 1. De nedre delarna av Uvån ligger på varningsklass 1, meddelar SMHI.

– Förutom höga flöden i Uvån så är vattenståndet i Klarälven högt men läget håller på att stabiliseras. Fast situationen kan ju förändras om det kommer mera regn, säger Johan Olsson, risk- och säkerhetshandläggare på länsstyrelsen i Värmland.