Ungdomshem i Storfors utreds

Ett så kallat HVB- hem, ”hem för vård av boende som tar emot barn eller unga” i Storfors har anmälts till länsstyrelsens sociala enhet av Storfors kommun. Anledningen till anmälan är missförhållanden runt personalbesättningen som inkommit anonymt till kommunen.

Anmälan till Storfors kommuns individ och familjeomsorg är anonym, och kommer från en person som är närstående en klient på ett så kallat HVB hem i Storfors. Anmälaren hävdar att stämningen på hemmet blivit ansträngd under våren, sedan personalen som mestadels bestod av 2 anställda fått sluta på hemmet. Enligt anmälan är värdparet som driver HVB-hemmet bara sporadiskt på plats. Istället får en 19-åring kvinna som tidigare bott på hemmet vikariera och en före detta fru till värden rycker in och hjälper till på helger, vilket resulterat i stor förstämning hos de boende. Storfors kommun har nu lämnat över ärendet till den sociala enheten på länstyrelsen i Värmland.