Kärlkirurgen blev Årets vägvisare

0:38 min

Kärlkirurgiska sektionen på Centralsjukhuset i Karlstad har utsetts till Årets vägvisare. Priset är på 60 000 kronor och ska gå till kärlkirurgens verksamhet.

– Det är fantastiskt på många vis. Vi har börjat arbeta på ett nytt sätt som verkligen hjälper en patienter som varit styvmoderligt behandlade, säger Birgitta Sigvant, överläkare vid kärlkirurgiska sektionen.

Landstinget i Värmland motiverar sitt beslut på följande sätt:

"Den etablerade förbättringskulturen med engagerade ledare och medarbetare har resulterat i ett evidensbaserat och effektiv omhändertagande av patienter med benartärsjukdom. Vid en sjusköterskeledd mottagning möter patienten rätt kompetens i rätt tid, den sammanhållna vårdkedjan ger vinster i form av ökad tillgänglighet och större trygghet för patienten. Kärlkirurgiska sektionens arbete med ständiga förbättringar är ett föredöme såväl i landstinget som nationellt".