Striden om Väse stationshus har börjat

8:53 min

Trafikverkets satsning Tåg i tid, som ska korta restiderna genom byggande av dubbelspår i bland annat Väse, har ett pris. Får Trafikverket som det vill rivs det gamla stationshuset i Väse från 1869.

– Väse fanns ju i princip inte innan järnvägen drogs fram. Det var extrem landsbygd här ute, berättar Peter Sörensen, som är länsombud i Svenska byggnadsvårdsföreningen, och som har engagerat sig i bevarandet av det gamla stationshuset. 

– Stationen är byggt 1869, fyra år efter den stora stadsbranden i Karlstad. Det är gamla fastigheter. De är delar av en av de största revolutioner som inträffat i Sverige, den när järnvägen drogs fram.

Det är mycket som har hänt mellan nu och då. Det är inte längre tunga ånglok som drar tågen, utan många av tågen som passerar Väse både ser ut och låter ungefär som en tunnelbana. Stationshuset i Väse hade redan stått klart i 45 år när första världskriget bröt ut till exempel. Det ger perspektiv. Och tänker man på hur samhället har utvecklats under de här knappa 150 åren, med dess infrastruktur och institutioner så förstår man att det gamla ibland måste anpassas för att det nya ska kunna ta form. 

Trafikverket, som äger stationshuset, vill riva det. Det ligger för nära spåren och det skulle bli för dyrt att anpassa spårutbyggnaden så att huset kan stå kvar. För ett år sen sa Karlstads kommun nej till en rivning och det är kommunen som bestämmer hur detaljplanen för området ser ut. Men efter att ha tagit del av Trafikverkets projekt Tåg i tid så ser man annorlunda på saken och ett första förslag till ny detaljplan, som medger rivning, har tagits fram av tjänstemännen. Planförslaget har varit ute på samrådsrunda.

Bland annat Värmlands museum har lämnat in ett yttrande. Antikvarien Andreas Hansen tycker att huset bör få stå kvar.

 – En sådan här byggnad i ett sådant här stationssamhälle är ju själva grunden för att samhället kom till en gång i tiden. På så sätt är det ju en byggnad som symboliserar hela samhället. Sådana här gamla stationshus som från början är byggda på ett påkostat sätt är ju ofta de enda byggnader som finns kvar och där man ser den stora satsning som gjordes en gång i tiden på att skapa ett modernt samhälle, säger Anderas Hansen, som gärna vill att stationshuset även fortsättningsvis ska få vara en del av perrongmiljön i Väse.

Men varför ska just det här stationshuset bevaras? Det finns ju ändå ganska många liknande hus både ute i landet och här i Värmland. Peter Sörensen, på Svenska byggnadsvårdsföreningen får frågan.

– Det finns inte så många kvar. Trafikverket har rivit runt 10 000 stationshus de senaste tio åren. Men frågan är felställd. Man måste ställa sig frågan när man står vid stationen om varför man skulle bevara den. Och så skulle jag vilja vända på frågan: varför skulle man inte göra det? Det här är en jättefin byggnad. Den är gediget byggd och i gott skick. Och den är en del av den historiska ryggraden för samhällets framväxt.

Det har varit ett par träffar mellan Trafikverket, politiker och berörda Väsebor om bygdens framtid. Intresset för stationshuset har varit svalt enligt kommunalrådet Peter Kullgren (KD). Men under samrådstiden har ändå ett tiotal yttranden från Väsebor kommit in och alla vill ha kvar huset. Flera vill se att det blir en butik, någon föreslår att pizzerian kan flytta dit, en annan vill ha ett kafé med en servering utanför.

Men det går inte enligt Trafikverkerket, berättar Peter Kullgren, som förutom att han är kommunalråd även är ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

– Trafikverket har varit ganska tydligt med att det inte går att ha stationshuset kvar. För ett år sedan sa vi nej till rivning, men nu måste man hela tiden värdera saker mot varandra. Vi har en byggnad som har ett stort kulturhistoriskt värde. Å andra sidan har vi en utvecklingspotential vad det gäller Tåg i tid med bättre kommunikationer för hela Värmland.​