Mäns hjärtinfarkter kostar mer

2:31 min

Vården för män kostar mer än för kvinnor vid akut hjärtinfarkt. Det visar en studie som publiceras i Läkartidningen. Risken att dö på sjukhus i akut hjärtinfarkt är också större för kvinnor, 7,5 procent jämfört med 4,5 procent för män.

– Det här måste vi göra något åt, säger Karin Schenck-Gustafsson, professor och hjärtläkare och en av personerna bakom studie. Vi måste se till att vi får bättre vård för både män och kvinnor, men här har kvinnor halkat efter, uppenbarligen.

Studien innehåller data från 70 procent av landets sjukhus och gäller slutenvården 2011. Den visar överraskande könsskillnader i vårdkostnader. Genomsnittskostnaden per vårdtillfälle för akut hjärtinfarkt för kvinnor är 180 000 kronor medan den för män är 250 000 kronor. I åldersgruppen 25 till 44 år, den dyraste gruppen, kostar kvinnors vårdtillfälle i snitt 190 000 kronor och mäns 510 000 kronor, alltså mer än två och en halv gånger mer.

En förklaring till att män kostar mer, kan vara att män får mer avancerad vård. Tidigare forskning visar nämligen att män i högre grad läggs in på hjärtavdelning, där de får optimal intensiv behandling för sin hjärtinfarkt, medan kvinnor oftare vårdas på medicinsk eller geriatrisk avdelning, där vårdnivån är avsevärt lägre. Professor Karin Schenck-Gustafsson, som också är ordförande för centrum för genusmedicin på Karolinska institutet och universitetssjukhuset, menar att detta till stor del beror på okunskap hos läkarna.

– Myter och okunskap, att man inte har läst på ordentligt. Det här att inte äldre mäniskor kan få ordentliga ingrepp är en myt. Ofta klarar de sig väldigt bra, och man har mycket att vinna, säger Karin Schenck-Gustafsson.

Samtidigt visar studien att risken att dö på sjukhus i akut hjärtinfarkt är högre för kvinnor: 7,5 procent jämfört med 4,5 procent för män. Tidigare har det delvis förklarats med att kvinnor har fler andra sjukdomar och fler riskfaktorer, men den här studien visar att samsjukligheten inte skiljer sig för patienter över 80 år. Istället tror forskarna att skillnaden mellan män och kvinnor över 80, kan bero på att det görs färre ballongvidgningar på kvinnor, och att kvinnor inte får optimal behandling med blodtrycks- och hjärtmediciner. Det stämmer överens med annan forskning, säger Karin Schenck-Gustafsson.

– Det finns nu upprepade undersökningar, internationellt och i Sverige, som visar att kvinnor med hjärtinfarkt inte får adekvat och optimal läkemedelsbehandling, säger hon.

– Det är ojämlik vård?

– Ja, det får man lova att säga. Väldigt mycket beroende på medicinsk okunskap, och att genusmedicinska kunskaper behövs mer. Det kan ju faktiskt gälla liv eller död, säger Karin Schenck-Gustafsson.