Lärarutbildningen kritiseras - saknar andraspråksinlärning

1:19 min

Trots att behovet är stort så ingår inte andraspråksinlärning som ett obligatoriskt moment i dagens lärarutbildningar. Inte heller i de olika lärarutbildningarna på Karlstad universitet.

– Den här utbildningen är ju en relativt centralstyrd utbildning. Så sent som 2011 gicks den igenom och vi fick en ganska stark styrning av vad den skulle innehålla. Och då tog vi det beslutet att det inte skulle finnas någon sådan generell kurs för alla lärarstudenter, säger Björn Åstrand som är chef för lärarutbildningarna på Karlstad universitet.

Det kommer många elever från andra länder till svenska skolan och därför satsar nu regeringen stora resurser på att fortbilda lärare i andraspråksinlärning.

Isak Skogstad som är ordförande för Lärarnas riksförbunds studerandeförening menar att det är bra att regeringen satsar på kompetensutbildning hos yrkesverksamma lärare men att om man ska bygga morgondagens lärarutbildning så behöver man lägga till svenska som andra språk i utbildningen.

Karin Sandwall Åsberg som är föreståndare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk menar att lärarutbildning skulle behöva ha ett genomgående perspektiv, inte som en enstaka kurs inom lärarutbildningen. Att varje kurs på lärarutbildningarna skulle behöva ta hänsyn till att det i klassrummen sitter 20 procent elever som har en annan bakgrund än svensk.

– Frågan om att utveckla kompetensen är kanske inte alls avhänget på att om vi etablerar en särskild kurs om fem veckor som handlar om det. Utan det kanske är mycket viktigare att lärarna får möta det integrerat i sina andra ämnen eller i sin fortbildning eller någonting. Men det får man väl i så fall titta på, säger Björn Åstrand som är chef för lärarutbildningarna på Karlstad universitet.