Skönsångare blev nationalfågel

2:57 min

Men det betyder inte att den blir en nationell symbol, tror Anders Wirdheim, informationsansvarig på Sveriges ornitologiska förening.

Den är allmänt erkänd som den bästa sångaren i den svenska fågelfaunan. Och det var egentligen aldrig något snack, när koltrasten utsågs till Sveriges nationalfågel, och därmed försvarade sin titel som den erhöll i en omröstning i Dagens Nyheter på 60-talet.

– Den är väldigt populär över hela landet. Men när vi ser statistiken från omröstningen så kan vi se att den är särskilt populär i Skåne län och Stockholms län, säger Anders Wirdheim, informationsansvarig vid Sveriges Ornitologiska förening, som varit ansvariga för omröstningen, som pågått sedan i februari.

Och för honom är koltrasten mer än bara en fågel.

– Alltså när man hör en koltrast sitta och sjunga en gråkall februari- eller marskväll. Då händer det nånting inom oss. En lång, lång vinter är på väg mot sitt slut och koltrasten förmedlar det här med sin sång. Det känns plötsligt lite löftesrikt och hoppingivande när man hör en koltrasts sång, och det tror jag spelar stor roll för dess popularitet.

Ett av koltrastens kanske tydligaste kännetecken är enligt Anders Wirdheim hur den skuttar fram över gräsmattan i jakt på daggmaskar. Han tror också att koltrastens vanlighet och människonära liv kan ha bidragit till segern. Och den blir allt vanligare, inom relativt snar framtid kan den finnas i hela landet, tror Anders Wirdheim.

– Den är en av arterna som gynnas av ett mildare klimat. Och den är ganska tydligt på spridning norrut i Sverige. Och vi ser vintertid, att den håller på att bli allt vanligare även långt norrut och nu häckar den nog i alla större samhällen i Sverige, säger han.

Men att koltrasten ska få samma uppburna status i Sverige, som den vithövdade havsörnen har i USA, det håller Anders Wirdheim för osannolikt.

Så att få se koltrasten på svenska JAS-plan, det ska vi inte räkna med?

– Det tror jag inte. Det är en ganska lång väg från en sån här utnämning till att bli en officiell symbol för staten Sverige. Det skulle nog bli en ganska komplicerad process, där kungen eller riksdagen skulle behöva erkänna den som en symbol. Så det tror jag inte, utan det blir nog snarare i mer blygsamma sammanhang.