Dålig vård för unga med självskadebeteende

1:47 min

Upp till var femte skolelev uppger att de någon gång försökt skada sig själva - så kallat självskadebeteende - men vården är för dålig på att möta behovet hos de här unga. Det menar Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i en ny rapport.

På Första linjen i Karlstad, en mottagning för barn och unga med psykisk ohälsa, möter man många unga som på olika sätt skadar sig själva. Det är inte ovanligt att det upptäcks i samband med att de söker för stress eller annan oro - och att det då kommer fram att de självskadar sig. Psykolog Malak Awad på mottagningen ser att det har blivit allt vanligare.

- De upplever att det blir ångestlindring, att en annan smärta tar över den inre smärtan man upplever. Men det kan också vara en signal till omgivningen, säger hon.

Det finns mycket skam kring frågorna, många skäms över att de skadar sig själva, och även barnens föräldrar kan känna skamkänslor.

- Men att söka hjälp är jätteviktigt, säger Malak Awad.

Fakta om Första Linjen

Här finns socionomer, psykologer, sjuksköterska och specialpedagog.
Hit kan barn och unga 6-20 år med lindrig eller måttlig psykisk ohälsa och som bor i Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad eller Kils kommuner vända sig.

Telefonnummer: 054-61 45 00
E-post: forstalinjen@liv.se