Skolinspektionen kritiserar Sannerudsskolan

Skolinspektionen riktar kritik mot Sannerudsskolan i Kil och kräver att skolan vidtar åtgärder då flickornas betygsnitt i sjunde till nionde klass under flera år har sjunkit.

Överlag ligger elevernas betygssnitt i de flesta ämnen under riksgenomsnittet, men i vissa ämnen är resultatet mycket lägre.

Myndigheten skriver att rektor och lärare måste analysera vad de låga resultaten beror på och att rektorn måste fatta beslut om åtgärder för att förbättra verksamheten. Skolan har till den 21 september på sig att redovisa vilka åtgärder man gjort.