Mjölkbönder ska vinna på dyrare Ica-mjölk

Nu gör Ica ett försök att stötta mjölkbönderna, som ju har problem med lönsamheten. Vissa mjölkförpackningar och ostar kommer att kosta en krona extra, pengar som sedan går direkt till mjölkbönderna.

Ica kommer också att bidra med 25 miljoner kronor, och räknar med att satsningen, som ska pågå i ett halvår, ska ge 100 miljoner kronor till bönderna.

Liknande försök pågår redan bland annat här i Värmland, men nu kommer alltså metoden att spridas över hela landet.

– Vi vet att det finns ett stort engagemang bland kunder och Ica-butikerna för att stödja de svenska mjölkbönderna och för att säkra att vi har en levande landsbygd i framtiden. Den här satsningen från Ica-butikerna och Ica är viktigt i det rådande läget, men vi är fullt medvetna om att detta inte långsiktigt kommer lösa problemen, säger Anders Svensson vd, Ica Sverige, i ett pressmeddelande.