Möten för Konsum Värmlands medlemmar

0:51 min

Nästa vecka kommer Konsum Värmlands ledning besöka de elva orter med små konsumbutiker som hotas av nedläggning.

Förra veckan gav Konsum Värmlands styrelse förslag på vilka av de 11 hotade butikerna som ska läggas ner, men det slutgiltiga beslutet tas först på förvaltningsrådet den 21 oktober. Innan dess ska förslaget diskuteras på varje berörd ort och det är alltså sker på medlemsmöten till veckan.

– Vi räknar med att det kommer väldigt mycket folk, säger Klas Olsson, kommunikationschef på Konsum Värmland.

Här hittar du information om var medlemsmötena kommer att hållas.