Flyktingkrisen

Rekordstort tryck på Tolkcentralen

3:16 min

Trycket på Tolkcentralen i Karlstad har aldrig varit så högt som det är nu. Och belastningen kan komma att bli ännu högre i takt med att fler flyktingar kommer till Värmland.

Under 2014 hade kommunala Tolkcentralen 27 643 uppdrag i länet - nästan 34 000 tolktimmar. Och på Tolkcentralen tror man att de siffrorna kommer att överstigas i år, eftersom behovet av tolkar kan komma att bli ännu större i takt med att fler flyktingar kommer till Värmland.

– Det ringer enormt mycket och sen har vi också fått tacka nej till en del uppdrag, för att det inte räcker till, berättar Camilla Vallhagen samordnare på Tolkcentralen. 

På Tolkcentralen i Karlstad förmedlas tolkuppdrag i hela Värmland. Kunderna är bland annat Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och olika kommuner. 150 till 200 uppdrag förmedlas här varje dag och det har varit en konstant ökning av förfrågningarna under de senaste åren, säger Camilla Vallhagen.

– Det är många fler människor som kommer hit, så det blir ju ett ökat behov. Det är HVB-hem, som inte fanns för kanske fem år sen. Och vi har ju våra avtalskunder och vi får ju Arbetsförmedlingen och där är det ju också ett högt tryck.

P4 Värmland träffar Rahim som tolkar på Dari, det största språket i Afganistan. Han åker kors och tvärs i Värmland för att tolka. Han tycker om sitt jobb eftersom han hjälper andra. Men det är också svårt, när han själv blir känslomässigt inblandad, säger han.

– Framför allt på Migrationsverket, när familjer får avslag på sitt asylärende. Och man måste informera familjen att de måste utvisas från Sverige. Det blir helt kaos och de blir jätteledsna. Man vet ungefär vad som kommer att hända familjen.

Vad kan tolkcentralen förvänta sig med anledning att fler flyktigar väntas komma till Värmland?

– Det jag hoppas är att vi kan rekrytera fler tolkar och har koll på vilka språk som kommer - så att vi är beredda, säger Camilla Vallhagen, samordnare på Tolkcentralen. 

Det är också svårt att mobilsera tolkar och tolkförmedlare, eftersom vi inte vet hur många som kommer. Vi får avvakta, avslutar Camilla Vallhagen.