Kriminologen om Skoghallsmorden

5:35 min

Det hör inte till vanligheterna att barn tar med sig sina föräldrar i ett utvidgat självmord. Det konstaterar Jerzy Sarnecki, kriminolog vid Stockholms universitet.

– Man kan diskutera om det ska kallas utvidgat självmord eller inte, det beror på hur förloppet ser ut, säger Jerzy Sarnecki, kriminolog vid Stockholms universitet.

Orsakerna bakom att någon begår ett sådant här dåd och sedan tar sitt eget liv kan vara många.

– Det kan handla om psykiskt sjuka eller människor som inte vill leva längre. Förtvivlade och inte minst psykiskt sjuka människor gör saker som för oss andra förefaller bisarra. För dem känns det här som en logisk utväg - de tycker att det här är rationellt.

Går det att förutse att något sådant här ska ske?

– Rätt många människor som begår mycket grova våldsbrott har tidigare sökt hjälp och inte bedömts så farliga. Man är ofta själv medveten om att något är väldigt fel, men har inte bedömts vara så farliga. Psykiatrin har begränsade resurser, säger han.

Kan vi inte ta hand om alla som behöver?

– Vårt samhälle har ganska stor kapacitet att ta hand om de som behöver, men prioriteringen är inte alltid helt rätt. Det kan bero på att man inte har tillräckligt med resurser eller inte är tillräckligt skicklig för att kunna förutse vad som kan hända. Och det är inte helt lätt heller ska man medge, säger Jerzy Sarnecki.