Karlstad kan få ny gymnasieskola

Karlstad kan få en ny gymnasieskola nästa år.

Skolinspektionen har gett Hermods gymnasium godkännande att starta en fristående gymnasieskola med naturvetenskaplig, samhällsvetenskapliga och ekonomiska linjer.

Godkännandet gäller för utbildning som startar efter 30 juni 2016 och senast läsåret 2017/2018.

Hermods Gymnasium driver idag skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö.