Säffle kommun anmäls för bidrag till Centrumkyrkan

Kommunstyrelseledamoten Billy Johansson (SD) anmäler kommunen till förvaltningsrätten för att han anser att kommunstyrelsen brutit mot likställighetsprincipen i kommunallagen.

Säffle kommun har tidigare gett ett föreningsstöd på 120 000 kronor till Centrumkyrkan. Pengarna skulle gå till hyra för lägenheter som ska fungera som ett härbärge för EU-migranter, något som sverigedemokraten anser inte är en kommunal angelägenhet.

Billy Johansson och en anmälare till anser att kommunstyrelsen som beslutat om bidraget har brutit mot likställighetsprincipen i kommunallagen.