Kraftig minskning av antalet älgar som ska skjutas i år

1:21 min

Tilldelningen i årets älgjakt minskas kraftigt från förra året. 30 procent färre älgar ska skjutas.

Jessica Larsson och Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulenter på Jägarförbundet i Värmland :

– Jag tror det är många som blir förvånade i år, säger Gunnar Glöersen.

Tilldelningen i år är kraftigt sänkt från 6300 djur till 4300 i år. Det  är flera jaktområden som överväger att ställa in jakten.

– Det finns platser både söder om Kristinehamn och i de norra delarna av Värmland, men det är mindre områden som det gäller, förtydligar Gunnar Glöersen.

Anledningen till den minskade älgstammen beror dels på vargen och dels på att jakten under några år gått ut på att minska älgsstammen, menar Jägarförbundet.

– Jakten bör på många håll inriktas på kalvar, säger Jessica Larsson, jaktvårdskonsulent. Det blir mindre älg för jägarna att jaga på i år.

Det är inom älgsskötselområden både i norra och södra delarna av länet som det kan komma att tas beslut om inställd jakt i år enligt Jägarförbundet.