Stora skillnader mellan kommunanställdas friskvårdsbidrag

8:57 min

Det är stora skillnader mellan hur kommunerna satsar på friskvård för de anställda. Munkfors har Värmlands högsta friskvårdsbidrag, 1500 kronor per år, men i nästan hälften av de värmländska kommunerna har de anställda inget friskvårdsbidrag alls.

Munkfors personalchef Maritha Lundström är glad över att just lilla Munkfors betalar högst friskvårdsbidrag och tycker att det är väl investerade pengar.

– Jag tycker att det är jätteroligt naturligtvis. Våra medarbetare är vår värdefullaste investering. Vi hade ett lägre bidrag förut, och man fick träna på arbetstid, men det var olika för olika förvaltningar och det ansåg vi var orättvist så vi plockade bort det. Då var det 400 kronor, nu är det 1500 och man får göra det på sin fritid, säger Maritha Lundström.

Friska anställda vill alla förstås ha. Men synen på hur man bäst når dit skiljer sig åt kraftigt i de 18 värmländska kommunerna, det vill säga Värmlands län plus Karlskoga och Degerfors.

Värmlands minsta kommun i folkmängd räknat, Munkfors, har alltså det högsta friskvårdsbidraget. Det får användas till något som godkänns enligt Skatteverkets regler och villkoret i Munkfors är att bidraget står för högst 75 procent av summan.

Närmast efter Munkfors kommer grannen Hagfors med 1200 kronor per år och Kil med 1100.

I Karlstad varierar det, som P4 Värmland har berättat tidigare från noll till 1500 kronor beroende på vilken förvaltning man jobbar på, men vid årsskiftet införs en miniminivå på 1000 kronor.

Och i åtta värmländska kommuner har man inget individuellt friskvårdsbidrag alls. Snart blir de sju, eftersom Grums inför ett bidrag på 1000 kronor vid årsskiftet.

Däremot ordnar många kommmuner gemensamma friskvårdsaktiviteter för de anställda. Några låter också anställda träna gratis i en kommunal sim- eller sporthall.

Dessutom låter åtta kommuner sina anställda träna på arbetstid upp till en timme i veckan, ofta med en "om det är möjligt"-skrivning. Noterbart är att fem av de här åtta kommunerna också hör till dem som ger sina anställda friskvårdsbidrag.

I Munkfors testades i våras också det något udda greppet att lotta ut några timmar med en personlig tränare. För personlig tränare kan man inte få friskvårdsbidrag enligt Skatteverkets regler, men Maritha Lundström säger att hon fick en bra deal på två olika gym.

Arvika är en av kommunerna som saknar individuella friskvårdsbidrag, men idén att införa ett bidrag diskuteras i arbetet med nästa års budget.

Fast som hälsofrämjande åtgärd är friskvårdsbidrag inte särskilt effektivt, tror Marie Niljung, personalkonsult i Arvika.

– Med friskvårdsbidrag når vi de redan frälsta, men vi behöver nå dem som inte riktigt har nått ur soffan, säger hon.

Arvikas personalchef Gunilla Nilsson är inne på samma linje, hon säger att friskvårdsbidrag mer är något som bidrar till att man är en attraktiv arbetsgivare.

Några beslut i budgetarbetet är inte fattade än, så om det blir något friskvårdsbidrag är osäkert. Gunilla Nilsson lyfter istället fram kommunens satsning på gemensamma aktiviteter, för att nå en bred målgrupp:

– Vår personalförening fick i uppdrag att rigga ett program med ganska omfattande aktiviteter. Det är både motionsutbud, men även andra saker, det kan vara fotokurser, blomsterarrangemang, chokladprovning, aktivitetsdagar...

Fakta: Så stora friskvårdsbidrag har kommunerna (kronor/år)

Arvika: 0
Degerfors: 0
Eda: 0
Filipstad: 0
Forshaga: 500
Grums: 0 (inför bidrag på 1000 kr vid årsskiftet)
Hagfors: 1200
Hammarö: 1000
Karlskoga: 800
Karlstad: 0-1500 (inför miniminivå på 1000 kr vid årsskiftet)
Kil: 1100
Kristinehamn: 1000
Munkfors: 1500
Storfors: 0
Sunne: 0
Säffle: 500
Torsby: 0
Årjäng: 800

Dessa kommuner tillåter träning på arbetstid: Eda, Filipstad, Grums (slopas vid årsskiftet), Hammarö, Karlstad (på vissa förvaltningar), Kil, Sunne och Årjäng.

Dessa kommuner låter sina anställda träna gratis i egen sport- och/eller simhall: Filipstad, Grums (slopas vid årsskiftet), Hammarö (i små lokaler för styrketräning), Munkfors, Storfors och Säffle.