Kommunerna får miljoner till nyanställningar inom äldreomsorgen

1:12 min

Nu ska landets äldreomsorg få ett ordentligt tillskott i kassan.  För Värmlands del handlar det i år om drygt 33,5 miljoner kronor i extra stöd totalt.

Under årets andra halva har regeringen avsatt 995 miljoner kronor extra som ska användas till att öka bemanningen inom den kommunala äldreomsorgen. Från regeringens sida är tanken att satsningen ska pågå under 3,5 år. 2018 ut alltså. Men det är riksdagen som löpande beslutar om pengarna verkligen ska betalas ut.

I Säffle, där sjukskrivningarna bland de anställda har ökat, så hoppas man att pengarna ska räcka till omkring 20 nya tjänster inom främst hemtjänsten.

Karin Krönenstedt är kommunens socialchef, och hon säger att satsningen kommer att ge ökad trygghet åt de äldre.

– Man kommer framförallt märka en ökad kontinuitet. För i och med att vi fastanställer vikarier så blir det ju färre olika personer. Kontinuitet och trygghet är det som vi strävar efter.

Hur stödet ser ut för nästa år, 2016, får kommunerna besked om i november. Äldreomsorgschefen i Hagfors kommun, Eva Alama, är naturligtvis även hon tacksam för de extra pengarna. Men skulle helst se att de permanentades och inte som nu, endast ingår i en drygt tre år lång punktinsats.

– Det är ju svårt om man har gjort stora personalförstärkningar och sedan inte klarar ekonomin med egna pengar utan måste dra ner igen. Det är ju inte en bra personalpolitik och det är inte bra för de enskilda heller.