Flyktingsituationen

Krisberedskap i Värmland

1:08 min

Med anledning av den ansträngda flyktingsituationen på flera platser i landet, så har Länsstyrelsen i Värmland börjat ett beredskapsarbete i fall någon form av kris skulle uppstå här i länet.

– Det som skulle kunna hända är att vi med väldigt kort varsel skulle behöva ta hand om stora människoskaror, och ge dessa tak över huvudet i stort sett, säger Leif Gustavsson, Beredskapsdirektör på Länsstyrelsen.

När kan läget bli akut?

– Akut kan det bli om till exempel ett tåg från Stockholm eller Oslo - från Göteborg och norrut, stannar någonstans. Och ut kliver ett stort antal människor som behöver tas om hand akut.

Det finns uppgifter om att det är färre flyktingar som nu registrerar sig i Sverige. Många vill inte ha kontakt med myndigheter, eftersom flyktingarna tror att det förvärrar situationen för dem. Och det är något som kan få negativa konsekvenser för ett omhändertagandet framöver, menar Leif Gustavsson.

– Det gör ju att vår kunskap om var många människor befinner sig för tillfället och vilka behov de har, blir ju mindre. Förvarningstider och möjlighet att planera blir ju sämre, menar Leif Gustavsson.