Elever får lära sig att vara olika tillsammans

4:42 min

De jag egentligen är, så heter en teaterföreställning som i veckan spelas för mellanstadieelever i Karlstad. Föreställningen ingår i ett projekt som drivs av föreningen Friends och teatern Unga Klara och sätter fokus på att man kan och får vara som man vill.

En färsk rapport från Friends visar att var femte ung som blivit kränkt eller mobbad inte har berättat det för någon. Och medan nio av tio vuxna i skolan tycker att skolpersonalen agerar vid kränkningar, så är det bara varannan elev som tycker det. Det finns lite att jobba med alltså i skolan, för att eleverna verkligen ska känna att det är okej att vara den man är och som man vill.

Teaterpjäsen som är ute på en landsomfattande skolturné handlar om att man får fantisera fritt och att man kan vara på många olika sätt.

– Det är tufft, och man försöker passa in i normer. Det är ett mänskligt beteende vi har, att vilja vara delaktiga i en grupp och då vill man vara lika. Men man kan vara tillsammans och vara olika. Det är vår önskan i den här pjäsen att säga, tänk brett, vitt och fritt så kan du vara massa saker på en och samma gång, säger Gustav Deinoff på Unga Klara som har regisserat pjäsen.

Projektet som teaterföreställningen är en del av heter Med rätt att vara och tillhandahåller även material för lärare att använda i undervisningen. När sista föreställningen är spelad i slutet av november så kommer omkring 5000 elever och 500 lärare ha sett den.