Hormonstörande kemikaliers inverkan på barn ska undersökas

Nu ska över 2000 sjuåringars hälsa undersökas för att se om det finns ett samband mellan exponering för hormonstörande kemikalier under graviditeten och barnens hälsoutveckling.

Det är Karlstads universitet i samarbete med Landstinget i Värmland och en rad nationella och internationella forskargrupper som står bakom den så kallade SELMA-studien.

Studien har sedan 2007 följt 2000 barn och deras mödrar från graviditetsvecka 10 upp till skolåldern.

Den övergripande frågeställningen i SELMA-studien är huruvida exponeringen för hormonstörande ämnen under tidig graviditet kan påverka barnets och mammans naturliga hormonsystem och därmed störa barnets utveckling i olika avseenden.