Extrapengar ger inte fler avgångar på landsbygden

1:22 min

När regeringen presenterar sin budget får kollektivtrafiken på landsbygden 200 miljoner kronor extra varje år. Pengar som inte kommer gå till fler avgångar enligt Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

Exakt vad pengarna ska gå till är inte bestämt, varje län kommer tillsammans med Trafikverket att besluta om vilket stöd som är bäst för länet.

När P4 Värmland frågar resenärer på busstationen i Karlstad är förslagen allt i från wifi på bussarna till fler avgångar. Men att öka antalet bussturer eller till exempel sänka biljettpriserna med hjälp av det extra anslaget är inte aktuellt enligt Värmlandstrafiks vd Lars Bull.

– Det är åtgärder som man kan göra för att göra sig populär men det är inte hållbart i längden. För de här pengarna kommer inte att finnas kvar. All erfarenhet av statliga anslag är att de försvinner fortare än kvickt. 

Hur mycket pengar Värmland kommer få är inte bestämt, de ska fördelas efter olika parametrar, bland annat hur stort behovet är. Totalt rör det sig om 850 miljoner kronor som fördelas över fyra år. Lars Bull menar att det är klokt att istället investera pengarna.

– Förbättringar av Fryksdalsbanan kanske, bygga hållplatser eller bytespunkter, tåghållplatser, tågstationer eller busstationer där det behövs, svarar han på frågan om vad Värmland skulle kunna lägga pengarna på.

Men trots att det för Värmlands del kanske rör sig om ett mindre antal miljoner om året i slutändan är det pengar som gör nytta för att folk ska lämna bilen hemma.

– Det hjälper till väldigt bra även om det är en långsam process. När vi bygger bytespunkter så ser vi att det ofta tar flera år innan det blir använt på rätt sätt, säger Lars Bull.
–Det tar lång tid innan människor tar till sig möjligheten.