Aida Hadzialic - Från flykting till minister

5:38 min

Står svenska skolan rustad för att ta mot alla nyanlända i flyktingströmmen från Syrien och andra konfliktdrabbade länder? Om det pratade vi med gymnasieminister Aida Hadzialic (S) under hennes Värmlandsbesök. Aida Hadzialic kom själv som krigsflykting från Bosnien på 90-talet.

- Jag vet vad det innebär att inte ha något och komma till ett helt främmande land, och jag vill använda min berättelse för att manifestera att det är enbart i länder som Sverige som man kan gå från att vara flykting till att bli statsråd och det är vårt skolsystem som är nyckeln till det, säger ministern som också har ansvar för kunskapslyftet, där SFI ingår.

Aida Hadzialic menar att det finns en historisk lärdom man kan dra av flykten från forna Jugoslavien på 90-talet.

- 92 när det kom ungefär 82 000 bosnier över en natt i princip så hade vi en finanskris och massarbetslöshet. Under den tiden valde svenska folket att välkomna oss vilket vi alla är väldigt tacksamma för, och blickar vi framåt 20 år så gick det bra. Och om det gick bra förra gången, varför skulle det inte gå bra nu?

Men det råder lärarbrist i Sverige, och det är redan i dag svårt att anställa SFI-lärare och lärare i svenska som andra språk, hur ska ni lösa det?

- Vi jobbar generellt med att stärka läraryrkets attraktivitet genom att höja lärarlönerna. Vi är väl medvetna om hur läget är och vi ska göra vad vi kan för att ta ett gemensamt ansvar. Skolor som har det tuffare ska få hjälp, och sen tittar vi just nu på om lärare som behöver läsa in svenska som andra språk kan få hjälp med det, så jag kommer återkomma i den frågan.

Förutom flyktingkrisen kommenterade Aida Hadzialic också den senaste PISA-studien, som visar att de elever som använder internet och datorer mest är de som presterar sämst. Det brister i lärarnas fortbildning och IT-tekniken används på fel sätt, menar Skolverket. Enligt Aida Hadzialic kommer regeringen ta tag i frågan, och hon utlovar nu en ny strategi för digitaliseringen av skolan.