Allvarliga brister på Praktiska gymnasiet i Karlstad

Praktiska gymnasiet i Karlstad kan behöva betala ett vite på 600 000 kronor på grund av allvarliga brister i utbildningen. Det har Skolinspektionen beslutat.

Bristerna handlar bland annat om att lärarna inte alltid är närvarande under lektionerna eller använder den schemalagda tiden till undervisning, vilket medför att rektorn inte kan säkerställa att eleverna har fått sin garanterade undervisningstid.

En annan brist handlar om att det inte finns någon systematik i hur personalen arbetar för att stärka studieron under lektionerna och att tillgång till skolbibliotek och studie- och yrkesvägsledning brister. Samtliga brister är allvarliga och påverkar elevernas möjlighet att nå målen för utbildningen, skriver Skolinspektionen i sitt beslut.

Skolinspektionen kräver att Praktiska gymnasiet rättar till bristerna före den 18 december i år.

P4 Värmland har sökt skolans rektor men utan resultat.

Totalt har sju andra av landets 35 gymnasieskolor som Praktiska Sverige Ab ansvarar för fått föreläggande vid vite.