Karlstadspolisen Sofie hjälper asylsökande i Malmö

1:24 min

För att hjälpa Migrationsverket i arbetet att ta emot de flyktingar som kommer till Sverige finns sedan i måndags åtta värmländska poliser på plats i Skåne. En av dem är Sofie, som till vardags jobbar som gränspolis i Karlstad.

--Flyktingkrisen är en historisk händelse och det är alltid roligt att hjälpa till där det behövs, säger Sofie.

För att klara mottagandet har Skånepolisen bett om hjälp från andra polisdistrikt.

Värmland är ett län som skickat personal och Sofie ingår i en grupp som jobbar med att hjälpa Migrationsverket att möta upp flyktingarna som kommer till Malmö med de stora färjorna från bland annat Tyskland. Det kan handla om att visa vägen och ta emot de som kommer för att söka asyl.

--De som jag pratat med verkar vara vid god hälsa och glada över att vara här. Igår kom flera barnfamiljer och då log  barnen och sa "thank you", så det känns som om vi gör en positiv insats här, säger Sofie.