Migration i fokus på Värmlands museum

1:05 min

"Where do we migrate to?" Så heter Värmlands museums nya utställning om migration, som visas i samarbete med Svenska migrationscentret.

"Migration är en av vår tids största frågor. En tredjedel av världens befolkning är i rörelse - på flykt undan krig, naturkatastrofer och förtryck eller på väg mot ett bättre liv, jobb, studier eller kärlek."

Så beskriver Värmlands museum den nya utställningen, som öppnar på lördag.

– En utställning med samtida konst där konstnärerna belyser ämnet migration, berättar Åsa Hallén, museichef på Värmlands museum.

Utställningen finns i Värmland tack vare att Mathias Nilson, verksamhetshcef på Svenska migrationscentret, såg utställningen i New Orleans, USA 2012.

– Jag tänkte att den här måste vi på något sätt få till Sverige, säger Mathias Nilson.

Vad fångade dig?

– Det blev känslomässigt, jag blev berörd av det som utställingen visade upp. Det handlar ju mycket om människorna bakom, om människovärde, och det var det som triggade att vi måste ha hit den.