Asylboende i Nordvärmland har saknat godkänt brandskydd i 19 år

1:05 min

I 19 år har ett hotell och asylboende i Nordvärmland haft ett icke godkänt brandskydd, men nu har räddningstjänsten i Torsby tröttnat och kräver att fastighetsägaren installerar ett fullgott brandskydd för de asylsökanden som idag bor i fastigheten.

Generellt är det en bra brandskyddsstandard på nya asylboenden i Torsby kommun, men det som avviker är en fastighet i Nordvärmland som växlat mellan att ha varit ett hotell och ett boende för asylsökanden.

Redan 1996 kom de första påpekanden om att brandskyddet var undermåligt.

– Det saknades ett automatiskt brandlarm, vi hade gärna sett fler brandcellsgränser. Utrymningsplanerna måste ses över och boende måste informeras så att de vet vad de ska göra om larmet går och var de ska samlas på utsidan. Det som händer om de inte är i samförstånd med det vi tycker är att vi lägger ett föreläggande, säger Elin Lindsjö, brandingenjör på räddningstjänsten i Torsby.

Enligt räddningschef Per Maltesson kommer nu boendet till att börja med få en månad på sig att åtgärda bristerna.