Region Värmland med i bolag för snabbare tåg

Region Värmland har sagt ja till att bli delägare i bolaget som ska arbeta för en snabb järnvägsförbindelse mellan Stockholm och Oslo.

Aktiebolaget, som heter Oslo-Stockholm 2.55, är tänkt att ägas till en fjärdedel av Region Värmland, och till lika stora delar av Karlstads kommun, Örebro Rådhus AB och Region Örebro Län.

Beslutet innebär att regionen köper 25 procent av aktierna för 112 500 kronor, skjuter till 100 000 kronor i aktieägartillskott, och att bolaget får en miljon kronor i driftsbidrag per år från regionen.