Asylboendet på Selma hotell bryter mot plan- och bygglagen

1:16 min

Asylboendet på Selma hotell i Sunne bryter mot plan- och bygglagen. I en tjänsteskrivelse till byggnadsnämnden står det att den nya verksamheten skiljer sig från detaljplanen så pass mycket att det kan krävas ett nytt bygglov.

– Det innebär att man har brutit mot lagen. Det kommer att få konsekvenser men vilka konsekvenser det blir vet vi inte riktigt, Helena Alshammar som är ordförande i byggnadsnämnden i Sunne.

Så asylboendet på Hotell Selma bedrivs idag olagligt enligt er syn på saken?

– Det som man har underlåtit att göra är att söka ett bygglov för ändrad användning av byggnad. Man har inte inväntat vare sig starbesked för att förändra standarden på fastigheten eller fått ett slutbesked för att flytta in människor där, säger Helena Alshammar.

Men enligt Anders Olsson som är verksamhetschef på samhällsbyggnad och säkerhet på Sunne kommun så bryter inte verksamheten mot lagen.

– Jag tycker inte man kan säga det. Från tjänstemanna håll så har vi tidigare bedömt att övergår man från hotell till asylboende så är det förmodligen bygglovpliktigt. Men samtidigt är det så att situationen med flyktingar idag är ju extraordinära och vi vet ju att det är lättnader på gång i lagstiftning bland annat. Och vi väntar också på att det ska komma en vägledande dom ifrån högsta domstolen. Så vi har så här långt, sagt att vi kommer inte att ta det här till nämnden för beslut än, säger Anders Olsson.